Khung tranh Hàn Quốc C30-C1

CODE
C30-C1
SIZE
2400x30x12
COLOR
C1