Khung tranh Hàn Quốc C30-C5

CODE
C30-C5
SIZE
2400x30x12
COLOR
C5