Khung tranh Hàn Quốc C30-N6

CODE
C30-N6
SIZE
2400x30x7
COLOR
N6