Khung tranh Hàn Quốc C30-W2

CODE
C30-W2
SIZE
2400x30x12
COLOR
W2