Khung tranh Hàn Quốc C30-W5

CODE
C30-W5
SIZE
2400x30x12
COLOR
W5