Khung tranh Hàn Quốc C30-W7

CODE
C30-W7
SIZE
2400x30x12
COLOR
W7