Khung tranh Hàn Quốc C32-N6

CODE
C32-N6
SIZE
2400x32x16
COLOR
N6