Khung tranh Hàn Quốc C7-3

CODE
C7-3
SIZE
2400x7x7
COLOR
SILVER