Phào chỉ Hàn Quốc C80-11-N3

CODE
C80-11-N3
SIZE
2400x80x11
COLOR
N3