Khung tranh Hàn Quốc C80-11-N6

CODE
C80-11-N6
SIZE
2400x80x11
COLOR
N6