Khung tranh Hàn Quốc C80-11-N8

CODE
C80-11-N8
SIZE
2400x80x11
COLOR
N8