Khung tranh Hàn Quốc C80-13-W2

CODE
C80-13-W2
SIZE
2400x80x13
COLOR
W2