Khung tranh Hàn Quốc C80-13-W5

CODE
C80-13-W5
SIZE
2400x80x13
COLOR
W5