Phào chỉ Hàn Quốc C80-15-N2

CODE
C80-15-N2
SIZE
2400x80x15
COLOR
N2