Khung tranh Hàn Quốc C80-15-N7

CODE
C80-15-N7
SIZE
2400x80x15
COLOR
N7