Khung tranh Hàn Quốc C80-15-W2

CODE
C80-15-W2
SIZE
2400x80x15
COLOR
W2