Khung tranh Hàn Quốc C80-C4

CODE
C80-C4
SIZE
2400x80x12
COLOR
C4