Phào chỉ Hàn Quốc C80-G2

CODE
C80-G2
SIZE
2400x80x12
COLOR
G2