Khung tranh Hàn Quốc C85-C2

CODE
C85-C2
SIZE
240x85x20
COLOR
C2