Khung tranh Hàn Quốc C85-C5

CODE
C85-C5
SIZE
2400x85x20
COLOR
C5