Phào chỉ Hàn Quốc F100-A2

CODE
F100-A2
SIZE
2400x100x9
COLOR
A2