Phào chỉ Hàn Quốc F100-G2

CODE
F100-G2
SIZE
2400x100x9
COLOR
G2