Phào chỉ Hàn Quốc F100-N1

CODE
F100-N1
SIZE
2400x100x9
COLOR
N1