Phào chỉ tân cổ điển F100-N6

CODE
F100-N6
SIZE
2400x100x9
COLOR
N6