Phào chỉ tân cổ điển F100-N7

CODE
F100-N7
SIZE
2400x100x9
COLOR
N7