Phào chỉ Hàn Quốc F100A-G5

CODE
F100A-G5
SIZE
2400x100x9
COLOR
G5