Phào chỉ Hàn Quốc F150-A2

CODE
F150-A2
SIZE
2400x150x7
COLOR
A2