Phào chỉ Hàn Quốc F150-G3

CODE
F150-G3
SIZE
2400x150x7
COLOR
G3