Phào chỉ Hàn Quốc F150-N1

CODE
F150-N1
SIZE
2400x150x9
COLOR
N1