Phào chỉ Hàn Quốc F150-N2

CODE
F150-N2
SIZE
2400x150x7
COLOR
N2