Phào chỉ Hàn Quốc F150-N3

CODE
F150-N3
SIZE
2400x150x7
COLOR
N3