Phào chỉ tân cổ điển F150-N7

CODE
F150-N7
SIZE
2400x150x7
COLOR
N7