Phào chỉ Hàn Quốc F200-A1

CODE
F200-A1
SIZE
2400x200x7
COLOR
A1