Phào chỉ Hàn Quốc F200-A2

CODE
F200-A2
SIZE
2400x200x7
COLOR
A2