Phào chỉ Hàn Quốc F200-G3

CODE
F200-G3
SIZE
2400x200x7
COLOR
G3