Phào chỉ Hàn Quốc F200-G5

CODE
F200-G5
SIZE
2400x200x7
COLOR
G5