Phào chỉ Hàn Quốc F200-N1

CODE
F200-N1
SIZE
2400x200x7
COLOR
N1