Phào chỉ Hàn Quốc F250-A1

CODE
F250-A1
SIZE
2400x250x7
COLOR
A1