Phào chỉ Hàn Quốc F250-G4

CODE
F250-G4
SIZE
2400x250x7
COLOR
G4