Phào chỉ Hàn Quốc F250-G5

CODE
F250-G5
SIZE
2400x250x7
COLOR
G5