Phào chỉ Hàn Quốc F250-N1

CODE
F250-N1
SIZE
2400x250x7
COLOR
N1