Phào chỉ Hàn Quốc F250-N2

CODE
F250-N2
SIZE
2400x250x7
COLOR
N2