Phào chỉ Hàn Quốc F250-N3

CODE
F250-N3
SIZE
2400x250x7
COLOR
N3