Phào chỉ Hàn Quốc F300-G2

CODE
F300-G2
SIZE
2400x300x7
COLOR
G2