Phào chỉ Hàn Quốc F300-G5

CODE
F300-G5
SIZE
2400x300x7
COLOR
G5