Phào chỉ Hàn Quốc F300-N2

CODE
F300-N2
SIZE
2400x300x7
COLOR
N2