Phào chỉ tân cổ điển F300-N6

CODE
F300-N6
SIZE
2400x300x7
COLOR
N6