Phào chỉ Hàn Quốc F45-A2

CODE
F45-A2
SIZE
2400x45x9
COLOR
A2