Phào chỉ Hàn Quốc F45-C4

CODE
F45-C4
SIZE
2400x45x12
COLOR
C4