Phào chỉ Hàn Quốc F45-G4

CODE
F45-G4
SIZE
2400x45x9
COLOR
G4